W razie chęci skorzystania przez kandydatów z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi
z pomocy Koordynatora Osób Niepełnosprawnych. podczas rekrutacji na studia należy poinformować
Biuro  Orientacji i Rekrutacji – rekrutacja@ap.edu.pl

W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z Biurem Orientacji i Rekrutacji poprzez zdanie
pytania na adres rekrutacja@ap.edu.pl